Tisztánlátás

"A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik."

Wass Albert


Gyakran érkeznek ügyfelek azzal a szándékkal, hogy saját dolgaiban (vagy egy konkrétan megnevezett helyzetben) szeretne „tisztánlátást”.

Szép kihívás egy coach számára.

Nézzünk rá, hogy mi szükséges a tisztánlátáshoz és hogyan juthatunk közelebb hozzá.

Mit tehet a Coach az ügyfél tisztánlátásért?

A coach mindenekelőtt saját személyiségével coachol; Ez a coach felelőssége, hogy köszörülje a "szerszámot".

A "megélezett" szerszámmal

  • ráhangolódik az ügyfélre
  • megteremti a biztonságos, bizalmi légkört, és
  • teljes ráhagyatkozással fordul ügyfél felé
  • teret ad a kibontakozásnak.

Bizalom

Azzal a bizalommal van jelen, hogy ügyfélben gyökerezik a megoldás. Ügyfél saját életének a legjobb „szakértője”.

Azzal a teljes bizonyossággal vesz részt a beszélgetésben, hogy

az élet gyökerei mélyen és biztonságosan kapaszkodnak az ügyfél lényében.

Az élet benne is élni és sikerülni akar, ami átsegíti a kezdeti vagy átmeneti nehézségeken.

Belső erők

A világ legjobb mestercoacha hiába teremti meg a legkiválóbb külső kereteket, még az ügyfélben nem érkezett el a belső keret kialakulásának

az ideje. A vágyott tisztánlátás akkor kezd elérkezni, amikor az ügyfélben belül is kialakul a „belső tér”, amikor helye lesz az újszerű meglátásoknak, kellő bátorsággal közel engedi magához a felismeréseket.

Akinek már ismert az önreflexió ott ez gyorsabban kialakulhat, másoknál akár több alkalomra is szükséges lehet.

A kitartás a felismerések élővé tételében, a jóban való állhatatosság és az egyre tisztuló kép a belső keret gyümölcse.

Összefoglalva

A külső keretek megteremtésével és a reflektív coaching kérdésekkel a coach elősegíti a tisztánlátás folyamatát, és megerősíti az ügyfelet, hogy halad az úton. A coaching mélyebb értelme és haszna akkor válik felismerhetővé, amikor az ügyfélben megszületett a belső keret és elkezd tartalommal töltődni. Amikor ügyfél felismerte, hogy az élet rendeződése és a tisztánlátás „ajándéka”, nem egy külső (a coach által létrehozott) keret eredménye, és nem is saját akaraterejének a gyümölcse, hanem „ajándék”, ami mindenkiben benne van és

érdemes erőfeszítéseket tenni a felismerésért és kicsomagolni az ajándékot.

Szeretnék tisztán látni

Csomagoljuk ki együtt az ajándékot, jelentkezz egy ingyenes „tisztánlátó” beszélgetésre.


Merj az lenni, aki te vagy!

Mindenkiben benne van a lehetőség valami egyedi, nagy dolog eléréséhez.

A változtatás a bennünk rejlő, emberi önmagunk feltárásán múlik.